Dunol (Animalia)

(Graskan mal Animalia)

Dunoleem sotir dem blisik malestus va blixa. Dace blisik tadlen gu tanoya zona sotid dunol. Kot dunol zo pulayad vey gamaxa gotuyuna kare dansok az pula az veem az yasa az oxi az katca.