Félicité de Genlis

Félicité de Genlis
1746-1830
Francavaf suterotik

Félicité de Genlis tiyir francaf suterotik isu gaaropik.

The Dinner Party ( Ayikyafa jorestura ), sposafa ayikyevafa yambaxa ke Judy Chicago (1979)    The Dinner Party
   Miwanikya (37-e deba)
 ( 3-e berk )
Félicité de Genlis

Félicité de Genlis

 Koblira  21/01/1746,
 Issy-l'Évêque, Franca
 Awalkera  31/12/1830,
 Paris, Franca
 Vedeyot  Franca
 Ava  Francava
 Suterind  Berpot, Wenya
  Suterot 
  Tuveli icde Suteroteem