Leopold von Schrenck

Leopold von Schrenck.jpg

Leopold von Schrenck ( 1826-1894 ) ~ Rossiaf vestasik va Asia.


Leopold von Schrenck tiyir rossiaf kotgrupaf vestasik bak 19-eafa decemda.

Vestara va Amur bost gola.