Loma:Gazik ke Franca

Lomolkeem « Gazik ke Franca ».

Batu bu 86 tid koe bata loma, ke 86 varon.