Loma:Gazik ke Franca

Lomolkeem « Gazik ke Franca ».

Batu bu 67 tid koe bata loma, ke 67 varon.