Loma:Turkaf korobik

Turkaf korobik

Lomolkeem « Turkaf korobik ».

Bata loma va batu bu anton digir.