Mikolaiv

(Graskan mal Mikolayiv)

Mikolaiv ( ukrainavon Миколаїв ) tir widava ke Ukraina is widot ke Mikolaiv winka.

Inafa sanelia tiyir vas 490 762 irubasik bak 2017.

Debala betara

Mikolaiv kene Bug bost kovoon ice Ingul arte 65 km- katice Tcerna Bira, gee Kyiv arte 400 km- tigir.

Tawavopa betara

Sazopa betara

  Lidawickaf sazorig koe Mikolaiv 
Aksat Tan- Tol- Bar- Bal- Alub- Tev- Per- Any- Lerd- San- STan- STol- Tanda
Ana yankapa (°C) 14.0 18.1 24.1 32.3 37.4 37.8 40.0 40.1 36.5 32.9 23.4 15.6 40.1
Cugafa yankacka (°C) 1.1 2.2 7.7 15.8 22.5 26.5 29.3 29.0 22.7 15.7 7.5 2.5 15.3
Yankacka (°C) -1.9 -1.4 3.1 10.2 16.5 20.5 23.1 22.6 16.9 10.6 4.0 -0.4 10.4
Vugafa yankacka (°C) -4.6 -4.7 -0.5 5.3 11.0 15.2 17.5 16.8 11.9 6.4 1.0 -3.0 6.2
Ana yankama (°C) -29.7 -28.8 -20.8 -7.9 -1.2 4.2 9.4 4.6 -1.4 -13.4 -18.2 -24.6 -29.7
Kotafa muvareka (mm-) 29.1 32.0 26.1 26.0 43.8 49.6 47.3 32.8 40.7 32.0 34.9 33.1 443.8
Xantaza : European Climate Assessment & Dataset

Izva betara

Mikolaiv tir ravadugafa widava mali zabdura bak 1789.

Ewavak betara

Dere rupec betara

Widava ke Ukraina

Mikolaiv
RISTULA
Patecta Ukraina  
Gola Mikolaiv
Welmot 260 km²
SANELIOPA
Sanelia 490 762 ir- (2017)
TAWAVOPA
Maneka  46° 58' L-, 32° 00' R-
Ontine 42 m-
LAPIRA, LIZIBA
Bira, kuksa
Rid
Kelot
Vawa