Proteroza tir veyfirday ise al zo kizer gu sidopugaleem ke Tawava. Jijar mali voltol-felem-alub-decem-celeme ilana ( -2 500 000 000 ) kali -542 000 000.

Bat teliz zo gosutelar.
Bat remgudaks zo reduyur tuenatason va konaka taneafa gluyaxa. Rinafa pomara ta sutelara zo karolatar.