Richard Francis Burton

BURTON(1879) Richard Burton.jpg

Richard Francis Burton ( 1821-1890 ) ~ Skotaf vestasik va Afrika


Richard Francis Burton tiyir skotaf kotgrupaf vestasik bak 19-eafa decemda.

Kosmara va Tanganyika uzda.