Vexala dem lietuvavaf suterotik

Vexala dem Lietuvaf suterotik ik lietuvavafModifier

Suterotik Blira Vedeyot Katcalaks Ewava

Abdi XIX-eafa decemdaModifier

Stanislovas Rapalionis ( 1485-1545 ) Lietuvaf Lietuvava
Mikalojus Daukša ( 1527-1613 ) Lietuvaf Lietuvava
Konstantinas Sirvydas ( 1580-1631 ) Lietuvaf Lietuvava
Kristijonas Donelaitis ( 1714-1780 ) Polskaf Lietuvava
Antanas Strazdas ( 1760-1833 ) Polskaf az rossiaf Lietuvava


XIX-eafa decemdaModifier

Simonas Daukantas ( 1793-1864 ) Rossiaf Lietuvava
Motiejus Valančius ( 1801-1875 ) Rossiaf Lietuvava
Mikalojus Akelaitis ( 1829-1887 ) Rossiaf Lietuvava
Žemaitė ( 1845-1921 ) Rossiaf Lietuvava
Vincas Kudirka ( 1858-1899 ) Rossiaf Lietuvava

XX-eafa decemdaModifier

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ( 1861-1943 ) Rossiaf az lietuvaf Lietuvava
Maironis ( 1862-1932 ) Rossiaf az lietuvaf Lietuvava
Sofija Pšibiliauskienė ( 1867-1926 ) Rossiaf az lietuvaf Lietuvava
Vydūnas ( 1868-1953 ) Germanaf az lietuvaf Lietuvava, Germanava


Marija Lastauskienė ( 1872-1957 ) Rossiaf az lietuvaf Lietuvava
Šatrijos Ragana ( 1877-1930 ) Rossiaf az lietuvaf Lietuvava
Vincas Krėvė-Mickevičius ( 1882-1954 ) Lietuvaf Lietuvava
Kazys Binkis ( 1893-1942 ) Lietuvaf Lietuvava
Balys Sruoga ( 1896-1947 ) Lietuvaf Lietuvava
Ieva Simonaitytė ( 1897-1978 ) Lietuvaf az sovietaf Lietuvava
Petras Dirgėla ( 1947-2015 ) Sovietaf az lietuvaf Lietuvava