Bat teliz tir remgudaks icde watsa vas izvopa.
Nume di zo gotukotrar. Rinafa givasa ik sutelasa pomara di zo karolapar.
William Clark
1770-1838
Amerikaf vestasik

William Clark ( 1770-1838 ) ~ Amerikaf vestasik va Pacifika Welfa.


William Clark tiyir amerikaf kotgrupaf vestasik bak toza ke 19-eafa decemda.

Vestara va getaltexo ke Lentefa Amerika kal Pacifika Welfa.

William Clark

William Clark

 Koblira  01/08/1770,
 Bowling Green ( Tanarasokeem )
 Awalkera  01/09/1838,
 Saint Louis, Tanarasokeem
 Vedeyot  Tanarasokeem  
 Eba  Vestasik
  Vestaxo  Pacifika Welfa is Amerika
  Tuveli icde Izvopa