ZambiaMuchingaWinka

Muchinga Winka tir winka valentrone Zambia, jowon ice Malawia is Tanzania.

Winka tir dem 7 utca. Widot tir Chinsali.

Muchinga
RISTULA
Patecta Zambia  
Utcinda Winka (province)
Widot Chinsali
SANELIOPA
Sanelia 711 657 ir- (2010)
For 8.1 ir-/km²
Ava  Englava
TAWAVOPA
Welmot 87 806 km²
betara teza


  Winkeem ke Zambia
CentralCopperbeltEasternLuapulaLusakaMuchingaNorth-WesternNorthernSouthernWestern