Mazedol (Brachyteles)

Mazedol Va tiyara di terektal
Brachyteles
Brachyteles hypoxanthus2.jpg
giltafa pulara
Bliind   Animalia
Dansok Chordata
Volveydansok Vertebrata
Pula Mammalia
Volveypula Theria
Tolvolveypula Eutheria
Veem Primates
Yasa Atelidae
Volveyyasa Atelinae
oxi
Brachyteles
Spix, 1823
Emojione 1F412.svg  Tuveli icde Sulemopa  Emojione 1F412.svg

Mazedol (Brachyteles) tir tani moukolafi oxi vey Atelidae yasa ( Atelinae volveyyasa ) ke PRIMATES veem ( HAPLORRHINI volveyveem, SIMIIFORMES tolvolveyveem ).

Gan Spix bak 1823 taneon zo pimtayar.

Vexala dem katceemModifier

Sedme Mammal Species of the World (siatos ke 2005), bati oxi vas 2 katca ruldar :

Vexala dem katceem
Kotavaf yolt Katca Ewava Tigixo
1 Mazedol (Brachyteles arachnoides) Brachyteles arachnoides
(. Geoffroy, 1806)
2 Mazedol (Brachyteles hypoxanthus) Brachyteles hypoxanthus
(Kuhl, 1820)

Pulasa vuestexa is xantazaModifier

  • (en) vuest- : Mammal Species of the World (v- 3, 2005) : Brachyteles (Spix, 1823)
  • (en) vuest- : CITES : Brachyteles
  • (en) vuest- : UICN : oxi Brachyteles (Spix, 1823)
  • (en, fr) vuest- : ITIS : Brachyteles (Spix, 1823)
  • (en) vuest- : Tree of Life Web Project : Brachyteles
  • (en) vuest- : Catalogue of Life : Brachyteles (Spix, 1823)
  • (en) vuest- : Paleobiology Database : Brachyteles (Spix, 1823)
  • (en) vuest- : Animal Diversity Web : Brachyteles
  • (en) vuest- : NCBI : Brachyteles

Ara vuestexaModifier

Kotavafa vuestesa xantazaModifier


 
   Yaseem is oxieem ke Jidoldunol (Primates)
Bancekol (Cheirogaleidae)Bancekol (Allocebus)Bancekol (Cheirogaleus)Bancekol (Microcebus)Bancekol (Mirza)Bancekol (Phaner) | Bancudol (Lemuridae)Bancudol (Eulemur)Bancudol (Hapalemur)Bancudol (Lemur)Bancudol (Prolemur)Bancudol (Varecia) | Bancimol (Lepilemuridae)Bancimol (Lepilemur) | Bancol (Indriidae)Bancol (Avahi)Bancol (Indri)Bancol (Propithecus) | Bancatol (Daubentoniidae)Bancatol (Daubentonia) | Boonsyatol (Lorisidae)Boonsyatol (Arctocebus)Boonsyatol (Loris)Boonsyatol (Nycticebus)Boonsyatol (Perodicticus)Boonsyatol (Pseudopotto) | Yaksyatol (Galagidae)Yaksyatol (Euoticus)Yaksyatol (Galago)Yaksyatol (Otolemur) | Pincol (Tarsiidae)Pincol (Tarsius) | Grabol (Cebidae)Bejol (Callimico)Bejol (Callithrix)Bejol (Leontopithecus)Bejol (Saguinus)Grabol (Cebus)Grabol (Sapajus)Gojukol (Saimiri) | Grabudol (Aotidae)Grabudol (Aotus) | Mazol (Pitheciidae)Mazol (Callicebus)Mazol (Cacajao)Mazol (Chiropotes)Mazol (Pithecia) | Mazedol (Atelidae)Mazedol (Alouatta)Mazedol (Ateles)Mazedol (Brachyteles)Mazedol (Lagothrix)Mazedol (Oreonax) | Medjol (Cercopithecidae)Ravacol (Allenopithecus)Aurgukol (Cercocebus)Medjitol (Cercopithecus)Medjol (Chlorocebus)Medjol (Erythrocebus)Rozokidol (Lophocebus)Lilkol (Macaca)Sinkestol (Mandrillus)Ravacol (Miopithecus)Rozokol (Papio)Aurgol (Theropithecus)Dugdol (Colobus)Tekudol (Nasalis)Dugdol (Piliocolobus)Mariol (Presbytis)Dugdol (Procolobus)Mariupol (Pygathrix)Mariupol (Rhinopithecus)Mariol (Semnopithecus)Tekudol (Simias)Mariol (Trachypithecus) | Tcardiol (Hylobatidae)Tcardiol (Bunopithecus)Tcardiol (Hylobates)Tcardiol (Nomascus)Tcardiol (Symphalangus) | Ayol (Hominidae)Yiwol (Gorilla)Ayik (Homo)Zegol (Pan)Parbol (Pongo)