Striy
KIRA
Abrotce 231 km-
Kuksaxo   3050 km²
Bost Dnister
Celack 45 m³/v-
SALT
Klita Beskidi jaka
Artexo Dnister (kuksa)
Kovoapa   Opir, Smojanka, Gusnyanka, Liboxora, Gnila, Ropa, Zavadka, Yablunka, Yasinka, Sxidnitcanka, Ribnik, Krucelnitsya, Velika Ritcka, Stinavka, Jijava, Teysarivka
TAWAVO
Patecta  Ukraina

Striyukrainavon Стрий ) tir ukrainafa kuksa vatalte patecta, tana ronefa kovoa ke Dnister bost.

Striy kuksa poke Ticivnitsa koe Ukraina
Liwot va Striy kuksa

Inafe abrotce tir vas 231 km- isen kuksaxo tir vas 3050 km².

Sanelia

betara

Nelkafa widava kene Striy kuksa tir Striy.

Ewavak

betara

Dere rupel

betara

Vexala dem voapa ke Ukraina

     Kovoa ke Dnister bost   
Ron- : BîcBistritsyaBotnaIchelLimnitsyaRăutStriySvitca
Talt- : Gnila LipaJvantcikKoropetsKutcurganLyadovaMurafaRusavaSeretSmotritcStripaStrvyajUcitsyaYagorlikZbrutcZolota Lipa