Strvyaj
KIRA
Abrotce 94 km-
Kuksaxo   926 km²
Bost Dnister
Celack - m³/v-
SALT
Klita Vatalte Ukraina
Artexo Dnister (kuksa)
Kovoapa   Lodinka, Struga, Bolozivka, Yasinka, Stebnik, Rudavka, Sucitsya, Yasenitsya, Mlinivka, Dubrivka
TAWAVO
Patecta  Ukraina

Strvyaj ( ukrainavon Стрв'яж ) tir ukrainafa kuksama vatalte patecta, tana taltefa kovoa ke Dnister bost.

Wiks va Strvyaj kuksa

Inafe abrotce tir vas 94 km- isen kuksaxo tir vas 926 km².

Sanelia

betara

Nelkafa widava kene Strvyaj kuksa tir Sambir.

Ewavak

betara

Dere rupel

betara

Vexala dem voapa ke Ukraina

     Kovoa ke Dnister bost   
Ron- : BîcBistritsyaBotnaIchelLimnitsyaRăutStriySvitca
Talt- : Gnila LipaJvantcikKoropetsKutcurganLyadovaMurafaRusavaSeretSmotritcStripaStrvyajUcitsyaYagorlikZbrutcZolota Lipa