Va savsaf seltay dulapé, tulon va seltay ke Urartu isu izva.

05/03/2022 : Jinafa patecta dun zo aorar ise zo tolgenir, voxen wan lyumav ise va pokolera videv.