Yaburol (Pontoporia)

Yaburol Va tiyara di terektal
Pontoporia
giltafa pulara
Bliind   Animalia
Dansok Chordata
Volveydansok Vertebrata
Pula Mammalia
Volveypula Theria
Tolvolveypula Eutheria
Veem Cetacea
Yasa Iniidae
oxi
Pontoporia
Gray, 1846
  Tuveli icde Sulemopa 

Yaburol (Pontoporia) tir tani oxi vey Iniidae yasa ke CETACEA veem ( ODONTOCETI volveyveem ).

Gan Gray bak 1846 taneon zo pimtayar.

Vexala dem katceem

betara

Sedme Mammal Species of the World (siatos ke 2005), bati oxi tir tankatcafi :

Vexala dem katceem
Kotavaf yolt Katca Ewava Tigixo
1 Yaburol (Pontoporia blainvillei) Pontoporia blainvillei
(Gervais and d'Orbigny, 1844)

Pulasa vuestexa is xantaza

betara

  • (en) vuest- : Mammal Species of the World (v- 3, 2005) : Pontoporia (Gray, 1846)
  • (en) vuest- : CITES : Pontoporia
  • (en) vuest- : UICN : oxi Pontoporia (Gray, 1846)
  • (en, fr) vuest- : ITIS : Pontoporia (Gray, 1846)
  • (en) vuest- : Tree of Life Web Project : Pontoporia
  • (en) vuest- : Catalogue of Life : Pontoporia (Gray, 1846)
  • (en) vuest- : Paleobiology Database : Pontoporia (Gray, 1846)
  • (en) vuest- : Animal Diversity Web : Pontoporia
  • (en) vuest- : NCBI : Pontoporia

Ara vuestexa

betara

Kotavafa vuestesa xantaza

betara


 
   Yaseem is oxieem ke Megoldunol (Cetacea)
Megol (Balaenidae)Megol (Balaena)Megol (Eubalaena) | Megenol (Balaenopteridae)Megenol (Balaenoptera)Megenol (Megaptera) | Megol (Eschrichtiidae)Megol (Eschrichtius) | Megol (Neobalaenidae)Megol (Caperea) | Yaburol (Delphinidae)Yaburol (Cephalorhynchus)Yaburol (Delphinus)Yaburol (Feresa)Yaburol (Globicephala)Yaburol (Grampus)Yaburol (Lagenodelphis)Yaburol (Lagenorhynchus)Yaburol (Lissodelphis)Yaburol (Orcaella)Yaburol (Peponocephala)Yaburol (Sotalia)Yaburol (Sousa)Yaburol (Stenella)Yaburol (Steno)Yaburol (Tursiops)Binjol (Orcinus)Binjol (Pseudorca) | Megudol (Monodontidae)Megudol (Delphinapterus)Vwardol (Monodon) | Gepenol (Phocoenidae)Gepenol (Neophocaena)Gepenol (Phocoena)Gepenol (Phocoenoides) | Odayol (Physeteridae)Odayol (Kogia)Odayol (Physeter) | Yaburol (Platanistidae)Yaburol (Platanista) | Yaburol (Iniidae)Yaburol (Inia)Yaburol (Lipotes)Yaburol (Pontoporia) | Yabol (Ziphiidae)Yabol (Berardius)Yabol (Hyperoodon)Yabol (Indopacetus)Yabol (Mesoplodon)Yabol (Tasmacetus)Yabol (Ziphius)