Loma:Gazik ke Urartu

P Parthenon 2.svg  Tuveli icde Izvopa  P Parthenon 2.svg

Lomolkeem « Gazik ke Urartu ».

Batu bu 15 tid koe bata loma, ke 15 varon.