Xusikol (Myrmecobiidae)

Xusikol Va tiyara di terektal
Myrmecobiidae
giltafa pulara
Bliind   Animalia
Dansok Chordata
Volveydansok Vertebrata
Pula Mammalia
Volveypula Theria
Tolvolveypula Eutheria
Veem Dasyuromorphia
yasa
Myrmecobiidae
Waterhouse, 1841
  Tuveli icde Sulemopa 

Xusikol (Myrmecobiidae) tir tana moukolafa yasa ke DASYUROMORPHIA veem. Gan Waterhouse bak 1841 taneon zo pimtayar.

Vexala dem oxieem

betara

Sedme Mammal Species of the World (siatos ke 2005), bata yasa tir tanoxifa.

Dasyuromorphia 

Thylacinus (xusedol)  
Myrmecobius (xusikol)  
Sminthopsis (xusol)  
Phascogale (xusol)  Dasyurus (xusol)  


Pulasa vuestexa is xantaza

betara

  • (en) vuest- : Mammal Species of the World (v- 3, 2005) : Myrmecobiidae (Waterhouse, 1841)
  • (en) vuest- : CITES : Myrmecobiidae
  • (en) vuest- : UICN : yasa Myrmecobiidae (Waterhouse, 1841)
  • (en, fr) vuest- : ITIS : Myrmecobiidae (Waterhouse, 1841)
  • (en) vuest- : Tree of Life Web Project : Myrmecobiidae
  • (en) vuest- : Catalogue of Life : Myrmecobiidae (Waterhouse, 1841)
  • (en) vuest- : Paleobiology Database : Myrmecobiidae (Waterhouse, 1841)
  • (en) vuest- : Animal Diversity Web : Myrmecobiidae
  • (en) vuest- : NCBI : Myrmecobiidae

Ara vuestexa

betara

Kotavafa vuestesa xantaza

betara


 
   Yaseem is oxieem ke Xusoldunol (Dasyuromorphia)
Xusedol (Thylacinidae)Xusedol (Thylacinus) | Xusikol (Myrmecobiidae)Xusikol (Myrmecobius) | Xusol (Dasyuridae)Xusol (Dasycercus)Xusol (Dasykaluta)Xusol (Dasyuroides)Xusol (Dasyurus)Xusol (Myoictis)Xusol (Neophascogale)Xusol (Parantechinus)Xusol (Phascolosorex)Xusol (Pseudantechinus)Xusumol (Sarcophilus)Xusol (Antechinus)Xusol (Micromurexia)Xusol (Murexechinus)Xusol (Murexia)Xusol (Paramurexia)Xusol (Phascomurexia)Xusol (Phascogale)Xusol (Antechinomys)Xusol (Ningaui)Xusol (Sminthopsis)Xusol (Planigale)