Xusol (Murexechinus)

Xusol Va tiyara di terektal
Murexechinus
giltafa pulara
Bliind   Animalia
Dansok Chordata
Volveydansok Vertebrata
Pula Mammalia
Volveypula Theria
Tolvolveypula Eutheria
Veem Dasyuromorphia
Yasa Dasyuridae
Volveyyasa Dasyurinae
oxi
Murexechinus
Van Dyck, 2002
  Tuveli icde Sulemopa 

Xusol (Murexechinus) tir tani moukolafi oxi vey Dasyuridae yasa ( Dasyurinae volveyyasa ) ke DASYUROMORPHIA veem. Gan Van Dyck bak 2002 taneon zo pimtayar.

Vexala dem katceem betara

Sedme Mammal Species of the World (siatos ke 2005), bati oxi tir tankatcafi :

Vexala dem katceem
Kotavaf yolt Katca Ewava Tigixo
1 Xusol (Murexechinus melanurus) Murexechinus melanurus
(Thomas, 1899)

Pulasa vuestexa is xantaza betara

  • (en) vuest- : Mammal Species of the World (v- 3, 2005) : Murexechinus (Van Dyck, 2002)
  • (en) vuest- : CITES : Murexechinus
  • (en) vuest- : UICN : oxi Murexechinus (Van Dyck, 2002)
  • (en, fr) vuest- : ITIS : Murexechinus (Van Dyck, 2002)
  • (en) vuest- : Tree of Life Web Project : Murexechinus
  • (en) vuest- : Catalogue of Life : Murexechinus (Van Dyck, 2002)
  • (en) vuest- : Paleobiology Database : Murexechinus (Van Dyck, 2002)
  • (en) vuest- : Animal Diversity Web : Murexechinus
  • (en) vuest- : NCBI : Murexechinus

Ara vuestexa betara

Kotavafa vuestesa xantaza betara


 
   Yaseem is oxieem ke Xusoldunol (Dasyuromorphia)
Xusedol (Thylacinidae)Xusedol (Thylacinus) | Xusikol (Myrmecobiidae)Xusikol (Myrmecobius) | Xusol (Dasyuridae)Xusol (Dasycercus)Xusol (Dasykaluta)Xusol (Dasyuroides)Xusol (Dasyurus)Xusol (Myoictis)Xusol (Neophascogale)Xusol (Parantechinus)Xusol (Phascolosorex)Xusol (Pseudantechinus)Xusumol (Sarcophilus)Xusol (Antechinus)Xusol (Micromurexia)Xusol (Murexechinus)Xusol (Murexia)Xusol (Paramurexia)Xusol (Phascomurexia)Xusol (Phascogale)Xusol (Antechinomys)Xusol (Ningaui)Xusol (Sminthopsis)Xusol (Planigale)